JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

中部地區

chubu

新潟


27° 81° / 17° 63°
--%

名古屋


29° 84° / 21° 70°
--%

金澤


29° 84° / 19° 66°
--%

長野


31° 88° / 17° 63°
--%

靜岡


27° 81° / 20° 68°
--%

富山


30° 86° / 18° 64°
--%

甲府


29° 84° / 19° 66°
--%

福井


31° 88° / 18° 64°
--%

岐阜


30° 86° / 21° 70°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  21 六月 (星期五) 22 六月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 31° 88° 17° 63° --% 27° 80° 18° 64° 50%
松本 (長野) 29° 84° 15° 59° --% 27° 80° 17° 62° 50%
飯田 (長野) 27° 81° 16° 61° --% 27° 80° 18° 64° 50%
甲府 (山梨) 29° 84° 19° 66° --% 27° 80° 20° 68° 50%
河口湖 (山梨) 24° 75° 14° 57° --% 22° 71° 15° 59° 50%
靜岡 (靜岡) 27° 81° 20° 68° --% 26° 78° 20° 68° 50%
網代 (靜岡) 26° 79° 20° 68° --% 23° 73° 19° 66° 50%
三島 (靜岡) 28° 82° 20° 68° --% 27° 80° 20° 68° 50%
濱松 (靜岡) 28° 82° 20° 68° --% 26° 78° 21° 69° 50%
名古屋 (愛知) 29° 84° 21° 70° --% 28° 82° 21° 69° 50%
豐橋 (愛知) 27° 81° 20° 68° --% 26° 78° 20° 68° 50%
岐阜 (岐阜) 30° 86° 21° 70° --% 29° 84° 21° 69° 50%
高山 (岐阜) 29° 84° 15° 59° --% 28° 82° 18° 64° 50%
新潟 (新潟) 27° 81° 17° 63° --% 25° 77° 19° 66° 60%
長岡 (新潟) 30° 86° 18° 64° --% 27° 80° 19° 66° 60%
高田 (新潟) 29° 84° 17° 63° --% 27° 80° 18° 64° 60%
相川 (新潟) 28° 82° 17° 63° --% 26° 78° 19° 66° 60%
富山 (富山) 30° 86° 18° 64° --% 27° 80° 19° 66° 60%
伏木 (富山) 27° 81° 17° 63° --% 24° 75° 20° 68° 60%
金澤 (石川) 29° 84° 19° 66° --% 27° 80° 20° 68° 60%
輪島 (石川) 28° 82° 16° 61° --% 26° 78° 19° 66° 60%
福井 (福井) 31° 88° 18° 64° --% 28° 82° 21° 69° 60%
敦賀 (福井) 30° 86° 18° 64° --% 28° 82° 22° 71° 60%