JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

中部地區

chubu

新潟


13° 55° / 36°
--%

名古屋


14° 57° / 37°
--%

金澤


13° 55° / 41°
--%

長野


13° 55° / -2° 28°
--%

靜岡


18° 64° / 41°
--%

富山


14° 57° / 37°
--%

甲府


15° 59° / 36°
--%

福井


14° 57° / 36°
--%

岐阜


13° 55° / 36°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  14 十二月 (星期六) 15 十二月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 13° 55° -2° 28° --% 44° -1° 31° 30%
松本 (長野) 13° 55° -2° 28° --% 46° -2° 29° 10%
飯田 (長野) 11° 52° -3° 27° --% 10° 50° -1° 31° 10%
甲府 (山梨) 15° 59° 36° --% 13° 55° 35° 10%
河口湖 (山梨) 12° 54° -1° 30° --% 10° 50° -2° 29° 10%
靜岡 (靜岡) 18° 64° 41° --% 15° 59° 41° 10%
網代 (靜岡) 16° 61° 45° --% 12° 53° 44° 10%
三島 (靜岡) 17° 63° 37° --% 15° 59° 39° 10%
濱松 (靜岡) 16° 61° 39° --% 15° 59° 41° 10%
名古屋 (愛知) 14° 57° 37° --% 14° 57° 39° 10%
豐橋 (愛知) 14° 57° 36° --% 13° 55° 41° 10%
岐阜 (岐阜) 13° 55° 36° --% 14° 57° 37° 20%
高山 (岐阜) 10° 50° -3° 27° --% 48° -2° 29° 30%
新潟 (新潟) 13° 55° 36° --% 48° 35° 40%
長岡 (新潟) 12° 54° 34° --% 42° 35° 40%
高田 (新潟) 15° 59° 34° --% 44° 35° 40%
相川 (新潟) 13° 55° 48° --% 46° 37° 40%
富山 (富山) 14° 57° 37° --% 48° 35° 30%
伏木 (富山) 14° 57° 37° --% 48° 35° 30%
金澤 (石川) 13° 55° 41° --% 48° 39° 20%
輪島 (石川) 12° 54° 41° --% 46° 32° 20%
福井 (福井) 14° 57° 36° --% 10° 50° 37° 20%
敦賀 (福井) 14° 57° 41° --% 11° 51° 39° 20%

今天 (日本時間)

14 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: