JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

中部地區

chubu

新潟


44° / 35°
--%

名古屋


12° 53° / 39°
--%

金澤


48° / 37°
--%

長野


44° / -1° 31°
--%

靜岡


11° 51° / 41°
--%

富山


46° / 37°
--%

甲府


10° 50° / 33°
--%

福井


10° 50° / 37°
--%

岐阜


12° 53° / 39°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  26 一月 (星期日) 27 一月 (星期一)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 44° -1° 31° --% 44° -1° 31° 50%
松本 (長野) 42° -1° 31° --% 42° -1° 31° 60%
飯田 (長野) 48° 32° --% 48° 32° 60%
甲府 (山梨) 10° 50° 33° --% 10° 50° 33° 60%
河口湖 (山梨) 39° -3° 27° --% 39° -3° 27° 60%
靜岡 (靜岡) 11° 51° 41° --% 11° 51° 41° 60%
網代 (靜岡) 48° 39° --% 48° 39° 60%
三島 (靜岡) 11° 51° 39° --% 11° 51° 39° 60%
濱松 (靜岡) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 60%
名古屋 (愛知) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 60%
豐橋 (愛知) 11° 51° 41° --% 11° 51° 41° 60%
岐阜 (岐阜) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 60%
高山 (岐阜) 46° -1° 31° --% 46° -1° 31° 50%
新潟 (新潟) 44° 35° --% 44° 35° 40%
長岡 (新潟) 44° 32° --% 44° 32° 40%
高田 (新潟) 48° -1° 31° --% 48° -1° 31° 40%
相川 (新潟) 44° 33° --% 44° 33° 40%
富山 (富山) 46° 37° --% 46° 37° 50%
伏木 (富山) 46° 37° --% 46° 37° 50%
金澤 (石川) 48° 37° --% 48° 37° 50%
輪島 (石川) 46° 33° --% 46° 33° 50%
福井 (福井) 10° 50° 37° --% 10° 50° 37° 60%
敦賀 (福井) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 60%