JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

中部地區

chubu

新潟


21° 70° / 11° 52°
--%

名古屋


24° 75° / 17° 63°
--%

金澤


22° 72° / 14° 57°
--%

長野


22° 72° / 12° 54°
--%

靜岡


23° 73° / 19° 66°
--%

富山


21° 70° / 12° 54°
--%

甲府


23° 73° / 18° 64°
--%

福井


23° 73° / 12° 54°
--%

岐阜


24° 75° / 17° 63°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  21 十月 (星期一) 22 十月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 22° 72° 12° 54° --% 17° 62° 11° 51° 90%
松本 (長野) 21° 70° 13° 55° --% 14° 57° 11° 51° 90%
飯田 (長野) 22° 72° 14° 57° --% 16° 60° 12° 53° 90%
甲府 (山梨) 23° 73° 18° 64° --% 19° 66° 15° 59° 90%
河口湖 (山梨) 17° 63° 13° 55° --% 14° 57° 11° 51° 90%
靜岡 (靜岡) 23° 73° 19° 66° --% 21° 69° 17° 62° 80%
網代 (靜岡) 20° 68° 18° 64° --% 19° 66° 16° 60° 80%
三島 (靜岡) 23° 73° 18° 64° --% 20° 68° 16° 60° 80%
濱松 (靜岡) 24° 75° 19° 66° --% 22° 71° 17° 62° 80%
名古屋 (愛知) 24° 75° 17° 63° --% 21° 69° 15° 59° 80%
豐橋 (愛知) 24° 75° 18° 64° --% 21° 69° 17° 62° 80%
岐阜 (岐阜) 24° 75° 17° 63° --% 22° 71° 15° 59° 70%
高山 (岐阜) 22° 72° 12° 54° --% 15° 59° 12° 53° 70%
新潟 (新潟) 21° 70° 11° 52° --% 21° 69° 14° 57° 50%
長岡 (新潟) 22° 72° 12° 54° --% 19° 66° 14° 57° 50%
高田 (新潟) 22° 72° 11° 52° --% 18° 64° 14° 57° 50%
相川 (新潟) 20° 68° 12° 54° --% 21° 69° 16° 60° 50%
富山 (富山) 21° 70° 12° 54° --% 20° 68° 14° 57° 50%
伏木 (富山) 20° 68° 13° 55° --% 18° 64° 15° 59° 50%
金澤 (石川) 22° 72° 14° 57° --% 20° 68° 15° 59° 50%
輪島 (石川) 22° 72° 11° 52° --% 22° 71° 16° 60° 50%
福井 (福井) 23° 73° 12° 54° --% 21° 69° 15° 59° 60%
敦賀 (福井) 23° 73° 13° 55° --% 20° 68° 15° 59° 60%