JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

中部地區

chubu

新潟


32° 89° / 25° 77°
--%

名古屋


38° 100° / 26° 78°
--%

金澤


34° 93° / 26° 78°
--%

長野


33° 91° / 23° 73°
--%

靜岡


34° 93° / 26° 78°
--%

富山


35° 95° / 25° 77°
--%

甲府


35° 95° / 25° 77°
--%

福井


35° 95° / 25° 77°
--%

岐阜


38° 100° / 26° 78°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 33° 91° 23° 73° --% 33° 91° 23° 73° 20%
松本 (長野) 35° 95° 22° 71° --% 35° 95° 22° 71° 20%
飯田 (長野) 36° 96° 22° 71° --% 36° 96° 22° 71° 20%
甲府 (山梨) 35° 95° 25° 77° --% 35° 95° 25° 77° 30%
河口湖 (山梨) 30° 86° 21° 69° --% 30° 86° 21° 69° 30%
靜岡 (靜岡) 34° 93° 26° 78° --% 34° 93° 26° 78° 30%
網代 (靜岡) 32° 89° 26° 78° --% 32° 89° 26° 78° 30%
三島 (靜岡) 34° 93° 26° 78° --% 34° 93° 26° 78° 30%
濱松 (靜岡) 36° 96° 26° 78° --% 36° 96° 26° 78° 30%
名古屋 (愛知) 38° 100° 26° 78° --% 38° 100° 26° 78° 20%
豐橋 (愛知) 34° 93° 26° 78° --% 34° 93° 26° 78° 20%
岐阜 (岐阜) 38° 100° 26° 78° --% 38° 100° 26° 78° 20%
高山 (岐阜) 35° 95° 21° 69° --% 35° 95° 21° 69° 20%
新潟 (新潟) 32° 89° 25° 77° --% 32° 89° 25° 77° 40%
長岡 (新潟) 32° 89° 24° 75° --% 32° 89° 24° 75° 40%
高田 (新潟) 33° 91° 23° 73° --% 33° 91° 23° 73° 40%
相川 (新潟) 30° 86° 26° 78° --% 30° 86° 26° 78° 40%
富山 (富山) 35° 95° 25° 77° --% 35° 95° 25° 77° 20%
伏木 (富山) 35° 95° 25° 77° --% 35° 95° 25° 77° 20%
金澤 (石川) 34° 93° 26° 78° --% 34° 93° 26° 78° 20%
輪島 (石川) 32° 89° 26° 78° --% 32° 89° 26° 78° 20%
福井 (福井) 35° 95° 25° 77° --% 35° 95° 25° 77° 20%
敦賀 (福井) 35° 95° 25° 77° --% 35° 95° 25° 77° 20%