JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

中部地區

chubu

新潟


27° 80° / 22° 71°
--%

名古屋


27° 80° / 23° 73°
--%

金澤


29° 84° / 24° 75°
--%

長野


28° 82° / 21° 69°
--%

靜岡


29° 84° / 23° 73°
--%

富山


28° 82° / 22° 71°
--%

甲府


30° 86° / 22° 71°
--%

福井


30° 86° / 23° 73°
--%

岐阜


28° 82° / 23° 73°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  19 七月 (星期五) 20 七月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 28° 82° 21° 69° --% 28° 82° 21° 69° 60%
松本 (長野) 28° 82° 21° 69° --% 28° 82° 21° 69° 60%
飯田 (長野) 28° 82° 21° 69° --% 28° 82° 21° 69° 60%
甲府 (山梨) 30° 86° 22° 71° --% 30° 86° 22° 71° 60%
河口湖 (山梨) 27° 80° 19° 66° --% 27° 80° 19° 66° 60%
靜岡 (靜岡) 29° 84° 23° 73° --% 29° 84° 23° 73° 60%
網代 (靜岡) 28° 82° 23° 73° --% 28° 82° 23° 73° 60%
三島 (靜岡) 29° 84° 24° 75° --% 29° 84° 24° 75° 60%
濱松 (靜岡) 29° 84° 22° 71° --% 29° 84° 22° 71° 60%
名古屋 (愛知) 27° 80° 23° 73° --% 27° 80° 23° 73° 60%
豐橋 (愛知) 27° 80° 22° 71° --% 27° 80° 22° 71° 60%
岐阜 (岐阜) 28° 82° 23° 73° --% 28° 82° 23° 73° 60%
高山 (岐阜) 28° 82° 20° 68° --% 28° 82° 20° 68° 60%
新潟 (新潟) 27° 80° 22° 71° --% 27° 80° 22° 71° 80%
長岡 (新潟) 25° 77° 23° 73° --% 25° 77° 23° 73° 80%
高田 (新潟) 26° 78° 23° 73° --% 26° 78° 23° 73° 80%
相川 (新潟) 26° 78° 22° 71° --% 26° 78° 22° 71° 80%
富山 (富山) 28° 82° 22° 71° --% 28° 82° 22° 71° 80%
伏木 (富山) 25° 77° 23° 73° --% 25° 77° 23° 73° 80%
金澤 (石川) 29° 84° 24° 75° --% 29° 84° 24° 75° 70%
輪島 (石川) 27° 80° 23° 73° --% 27° 80° 23° 73° 70%
福井 (福井) 30° 86° 23° 73° --% 30° 86° 23° 73° 70%
敦賀 (福井) 27° 80° 24° 75° --% 27° 80° 24° 75° 70%