JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

中部地區

chubu

新潟


17° 62° / 10° 50°
--%

名古屋


20° 68° / 48°
--%

金澤


19° 66° / 48°
--%

長野


15° 59° / 39°
--%

靜岡


20° 68° / 11° 51°
--%

富山


18° 64° / 46°
--%

甲府


19° 66° / 42°
--%

福井


20° 68° / 46°
--%

岐阜


21° 69° / 46°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 15° 59° 39° --% 15° 59° 39° 20%
松本 (長野) 14° 57° 35° --% 14° 57° 35° 20%
飯田 (長野) 17° 62° 39° --% 17° 62° 39° 20%
甲府 (山梨) 19° 66° 42° --% 19° 66° 42° 20%
河口湖 (山梨) 13° 55° 32° --% 13° 55° 32° 20%
靜岡 (靜岡) 20° 68° 11° 51° --% 20° 68° 11° 51° 20%
網代 (靜岡) 17° 62° 11° 51° --% 17° 62° 11° 51° 20%
三島 (靜岡) 20° 68° 46° --% 20° 68° 46° 20%
濱松 (靜岡) 20° 68° 10° 50° --% 20° 68° 10° 50° 20%
名古屋 (愛知) 20° 68° 48° --% 20° 68° 48° 20%
豐橋 (愛知) 19° 66° 48° --% 19° 66° 48° 20%
岐阜 (岐阜) 21° 69° 46° --% 21° 69° 46° 20%
高山 (岐阜) 16° 60° 37° --% 16° 60° 37° 20%
新潟 (新潟) 17° 62° 10° 50° --% 17° 62° 10° 50° 30%
長岡 (新潟) 15° 59° 46° --% 15° 59° 46° 30%
高田 (新潟) 16° 60° 44° --% 16° 60° 44° 30%
相川 (新潟) 16° 60° 11° 51° --% 16° 60° 11° 51° 30%
富山 (富山) 18° 64° 46° --% 18° 64° 46° 30%
伏木 (富山) 17° 62° 48° --% 17° 62° 48° 30%
金澤 (石川) 19° 66° 48° --% 19° 66° 48° 30%
輪島 (石川) 18° 64° 46° --% 18° 64° 46° 30%
福井 (福井) 20° 68° 46° --% 20° 68° 46° 30%
敦賀 (福井) 19° 66° 48° --% 19° 66° 48° 30%