JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

東北地區

tohoku

仙台


21° 69° / 15° 59°
--%

青森


19° 66° / 14° 57°
--%

盛岡


20° 68° / 13° 55°
--%

秋田


23° 73° / 14° 57°
--%

山形


21° 69° / 15° 59°
--%

福島


21° 69° / 16° 60°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  24 九月 (星期四) 25 九月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 19° 66° 14° 57° --% 19° 66° 14° 57° 70%
陸奧 (青森) 16° 60° 13° 55° --% 16° 60° 13° 55° 80%
八戶 (青森) 17° 62° 14° 57° --% 17° 62° 14° 57° 80%
秋田 (秋田) 23° 73° 14° 57° --% 23° 73° 14° 57° 70%
橫手 (秋田) 20° 68° 17° 62° --% 20° 68° 17° 62° 70%
盛岡 (岩手) 20° 68° 13° 55° --% 20° 68° 13° 55° 80%
宮古 (岩手) 17° 62° 13° 55° --% 17° 62° 13° 55° 80%
大船渡 (岩手) 18° 64° 15° 59° --% 18° 64° 15° 59° 80%
仙台 (宮城) 21° 69° 15° 59° --% 21° 69° 15° 59° 70%
白石 (宮城) 20° 68° 15° 59° --% 20° 68° 15° 59° 70%
山形 (山形) 21° 69° 15° 59° --% 21° 69° 15° 59° 60%
米澤 (山形) 19° 66° 16° 60° --% 19° 66° 16° 60° 60%
酒田 (山形) 22° 71° 18° 64° --% 22° 71° 18° 64° 60%
新庄 (山形) 21° 69° 17° 62° --% 21° 69° 17° 62° 60%
福島 (福島) 21° 69° 16° 60° --% 21° 69° 16° 60° 70%
小名濱 (福島) 22° 71° 18° 64° --% 22° 71° 18° 64° 70%
會津若松 (福島) 24° 75° 17° 62° --% 24° 75° 17° 62° 60%