JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

東北地區

tohoku

仙台


10° 50° / 35°
--%

青森


48° / 37°
--%

盛岡


44° / -1° 31°
--%

秋田


46° / 35°
--%

山形


42° / 33°
--%

福島


11° 51° / 33°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  04 十二月 (星期五) 05 十二月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 48° 37° --% 48° 37° 40%
陸奧 (青森) 46° 37° --% 46° 37° 40%
八戶 (青森) 48° 33° --% 48° 33° 30%
秋田 (秋田) 46° 35° --% 46° 35° 40%
橫手 (秋田) 46° 33° --% 46° 33° 40%
盛岡 (岩手) 44° -1° 31° --% 44° -1° 31° 30%
宮古 (岩手) 11° 51° -1° 31° --% 11° 51° -1° 31° 30%
大船渡 (岩手) 10° 50° 32° --% 10° 50° 32° 30%
仙台 (宮城) 10° 50° 35° --% 10° 50° 35° 30%
白石 (宮城) 48° -1° 31° --% 48° -1° 31° 30%
山形 (山形) 42° 33° --% 42° 33° 40%
米澤 (山形) 44° -1° 31° --% 44° -1° 31° 40%
酒田 (山形) 46° 37° --% 46° 37° 40%
新庄 (山形) 41° 33° --% 41° 33° 40%
福島 (福島) 11° 51° 33° --% 11° 51° 33° 30%
小名濱 (福島) 12° 53° 37° --% 12° 53° 37° 30%
會津若松 (福島) 48° 33° --% 48° 33° 30%

今天 (日本時間)

04 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: