JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

東北地區

tohoku

仙台


46° / 32°
--%

青森


41° / -1° 31°
--%

盛岡


39° / -5° 23°
--%

秋田


42° / -1° 31°
--%

山形


42° / -2° 29°
--%

福島


46° / -1° 31°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 41° -1° 31° --% 41° -1° 31° 10%
陸奧 (青森) 42° -1° 31° --% 42° -1° 31° 10%
八戶 (青森) 42° -3° 27° --% 42° -3° 27° 10%
秋田 (秋田) 42° -1° 31° --% 42° -1° 31° 10%
橫手 (秋田) 41° -2° 29° --% 41° -2° 29° 10%
盛岡 (岩手) 39° -5° 23° --% 39° -5° 23° 10%
宮古 (岩手) 44° -4° 25° --% 44° -4° 25° 10%
大船渡 (岩手) 42° -3° 27° --% 42° -3° 27° 10%
仙台 (宮城) 46° 32° --% 46° 32° 10%
白石 (宮城) 44° -2° 29° --% 44° -2° 29° 10%
山形 (山形) 42° -2° 29° --% 42° -2° 29° 10%
米澤 (山形) 41° -3° 27° --% 41° -3° 27° 10%
酒田 (山形) 44° 35° --% 44° 35° 10%
新庄 (山形) 41° -2° 29° --% 41° -2° 29° 10%
福島 (福島) 46° -1° 31° --% 46° -1° 31° 10%
小名濱 (福島) 46° 32° --% 46° 32° 10%
會津若松 (福島) 42° -3° 27° --% 42° -3° 27° 10%