JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

東北地區

tohoku

仙台


12° 54° / 36°
--%

青森


13° 55° / -2° 28°
--%

盛岡


15° 59° / -1° 30°
--%

秋田


17° 62° / 39°
--%

山形


15° 59° / -1° 30°
--%

福島


15° 59° / 34°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  31 三月 (星期二) 01 四月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 13° 55° -2° 28° --% 15° 59° 33° 50%
陸奧 (青森) 12° 54° -3° 27° --% 13° 55° -1° 31° 50%
八戶 (青森) 12° 54° -2° 28° --% 15° 59° 35° 50%
秋田 (秋田) 17° 62° 39° --% 17° 62° 39° 50%
橫手 (秋田) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 50%
盛岡 (岩手) 15° 59° -1° 30° --% 16° 60° 37° 50%
宮古 (岩手) 15° 59° 39° --% 15° 59° 39° 50%
大船渡 (岩手) 14° 57° 37° --% 14° 57° 37° 50%
仙台 (宮城) 12° 54° 36° --% 14° 57° 42° 70%
白石 (宮城) 12° 54° -2° 28° --% 13° 55° 37° 70%
山形 (山形) 15° 59° -1° 30° --% 16° 60° 37° 70%
米澤 (山形) 15° 59° -3° 27° --% 12° 53° 35° 70%
酒田 (山形) 14° 57° 34° --% 13° 55° 42° 70%
新庄 (山形) 15° 59° -2° 28° --% 13° 55° 39° 70%
福島 (福島) 15° 59° 34° --% 15° 59° 41° 70%
小名濱 (福島) 12° 54° 36° --% 15° 59° 39° 70%
會津若松 (福島) 16° 61° -2° 28° --% 16° 60° 35° 70%