JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

東北地區

tohoku

仙台


23° 73° / 15° 59°
--%

青森


23° 73° / 13° 55°
--%

盛岡


23° 73° / 11° 52°
--%

秋田


25° 77° / 13° 55°
--%

山形


23° 73° / 13° 55°
--%

福島


23° 73° / 14° 57°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  21 九月 (星期六) 22 九月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 23° 73° 13° 55° --% 24° 75° 15° 59° 50%
陸奧 (青森) 22° 72° 11° 52° --% 25° 77° 14° 57° 50%
八戶 (青森) 23° 73° 12° 54° --% 23° 73° 15° 59° 50%
秋田 (秋田) 25° 77° 13° 55° --% 23° 73° 16° 60° 50%
橫手 (秋田) 25° 77° 12° 54° --% 21° 69° 15° 59° 50%
盛岡 (岩手) 23° 73° 11° 52° --% 21° 69° 14° 57° 70%
宮古 (岩手) 22° 72° 13° 55° --% 20° 68° 16° 60° 70%
大船渡 (岩手) 22° 72° 14° 57° --% 19° 66° 15° 59° 70%
仙台 (宮城) 23° 73° 15° 59° --% 20° 68° 17° 62° 70%
白石 (宮城) 21° 70° 12° 54° --% 19° 66° 14° 57° 70%
山形 (山形) 23° 73° 13° 55° --% 22° 71° 15° 59° 70%
米澤 (山形) 22° 72° 12° 54° --% 21° 69° 14° 57° 70%
酒田 (山形) 25° 77° 15° 59° --% 23° 73° 17° 62° 70%
新庄 (山形) 23° 73° 11° 52° --% 21° 69° 14° 57° 70%
福島 (福島) 23° 73° 14° 57° --% 21° 69° 16° 60° 70%
小名濱 (福島) 23° 73° 17° 63° --% 22° 71° 16° 60° 70%
會津若松 (福島) 23° 73° 13° 55° --% 24° 75° 15° 59° 70%