JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

東北地區

tohoku

仙台


46° / -1° 30°
--%

青森


41° / -4° 25°
--%

盛岡


41° / -5° 23°
--%

秋田


43° / -2° 28°
--%

山形


45° / -3° 27°
--%

福島


46° / -1° 30°
--%

回到全國地圖

[凡例] 最高氣溫 / 最低氣溫 / 降雨率

  09 十二月 (星期一) 10 十二月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 41° -4° 25° --% 11° 51° 35° 60%
陸奧 (青森) 39° -5° 23° --% 11° 51° 35° 60%
八戶 (青森) 45° -3° 27° --% 12° 53° 33° 40%
秋田 (秋田) 43° -2° 28° --% 11° 51° 35° 60%
橫手 (秋田) 39° -6° 21° --% 48° -1° 31° 60%
盛岡 (岩手) 41° -5° 23° --% 41° 32° 50%
宮古 (岩手) 45° -4° 25° --% 14° 57° 32° 20%
大船渡 (岩手) 45° -2° 28° --% 14° 57° 37° 20%
仙台 (宮城) 46° -1° 30° --% 14° 57° 35° 20%
白石 (宮城) 46° -4° 25° --% 14° 57° 32° 20%
山形 (山形) 45° -3° 27° --% 12° 53° 32° 20%
米澤 (山形) 43° -5° 23° --% 11° 51° -1° 31° 20%
酒田 (山形) 46° -1° 30° --% 13° 55° 37° 20%
新庄 (山形) 41° -7° 19° --% 10° 50° -2° 29° 20%
福島 (福島) 46° -1° 30° --% 13° 55° 35° 40%
小名濱 (福島) 10° 50° 34° --% 13° 55° 42° 40%
會津若松 (福島) 46° -2° 28° --% 10° 50° 33° 30%

今天 (日本時間)

09 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: