JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

茨城

  04 十二月 (星期五) 05 十二月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
水戶 (茨城) 13° 55° 37° --% 13° 55° 37° 30%
土浦 (茨城) 13° 55° 39° --% 13° 55° 39° 30%

今天 (日本時間)

04 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: