JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

茨城

  09 十二月 (星期一) 10 十二月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
水戶 (茨城) 11° 51° 37° --% 11° 51° 37° 50%
土浦 (茨城) 11° 52° 34° --% 11° 51° 41° 50%

今天 (日本時間)

09 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: