JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

茨城

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
水戶 (茨城) 30° 86° 23° 73° --% 30° 86° 24° 75° 50%
土浦 (茨城) 31° 88° 24° 75° --% 32° 89° 23° 73° 50%