JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

茨城

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
水戶 (茨城) 48° -2° 29° --% 48° -2° 29° 20%
土浦 (茨城) 48° 32° --% 48° 32° 20%