JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福島

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福島 (福島) 31° 88° 23° 73° --% 26° 78° 22° 71° 60%
小名濱 (福島) 30° 86° 24° 75° --% 30° 86° 23° 73° 60%
會津若松 (福島) 32° 90° 23° 73° --% 28° 82° 23° 73° 60%