JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福島

  21 一月 (星期四) 22 一月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福島 (福島) 11° 51° -3° 27° --% 11° 51° -3° 27° 30%
小名濱 (福島) 12° 53° 32° --% 12° 53° 32° 30%
會津若松 (福島) 44° -6° 22° --% 44° -6° 22° 50%