JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福島

  09 十二月 (星期一) 10 十二月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福島 (福島) 46° -1° 30° --% 13° 55° 35° 40%
小名濱 (福島) 10° 50° 34° --% 13° 55° 42° 40%
會津若松 (福島) 46° -2° 28° --% 10° 50° 33° 30%

今天 (日本時間)

09 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: