JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福島

  29 九月 (星期二) 30 九月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福島 (福島) 24° 75° 13° 55° --% 24° 75° 13° 55° 30%
小名濱 (福島) 21° 69° 15° 59° --% 21° 69° 15° 59° 30%
會津若松 (福島) 25° 77° 12° 53° --% 25° 77° 12° 53° 20%