JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形

  14 十二月 (星期六) 15 十二月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
山形 (山形) 11° 52° -1° 30° --% 42° -1° 31° 50%
米澤 (山形) 10° 50° -3° 27° --% 41° 32° 50%
酒田 (山形) 10° 50° 37° --% 41° 33° 50%
新庄 (山形) 43° -2° 28° --% 37° -3° 27° 50%

今天 (日本時間)

14 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: