JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形

  26 一月 (星期日) 27 一月 (星期一)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
山形 (山形) 39° -1° 31° --% 39° -1° 31° 20%
米澤 (山形) 39° -1° 31° --% 39° -1° 31° 20%
酒田 (山形) 42° 32° --% 42° 32° 20%
新庄 (山形) 39° -2° 29° --% 39° -2° 29° 20%