JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形

  22 十月 (星期二) 23 十月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
山形 (山形) 15° 59° 11° 52° --% 18° 64° 11° 51° 50%
米澤 (山形) 14° 57° 10° 50° --% 18° 64° 12° 53° 50%
酒田 (山形) 18° 64° 14° 57° --% 18° 64° 12° 53° 50%
新庄 (山形) 16° 61° 11° 52° --% 17° 62° 10° 50° 50%