JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
山形 (山形) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 30%
米澤 (山形) 14° 57° 41° --% 14° 57° 41° 30%
酒田 (山形) 15° 59° 46° --% 15° 59° 46° 30%
新庄 (山形) 15° 59° 42° --% 15° 59° 42° 30%