JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形

  07 十二月 (星期六) 08 十二月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
山形 (山形) 39° 32° --% 39° 32° 50%
米澤 (山形) 41° -2° 28° --% 39° 33° 50%
酒田 (山形) 45° 37° --% 44° 39° 50%
新庄 (山形) 37° -1° 30° --% 37° 33° 50%

今天 (日本時間)

07 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: