JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山形

  13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
山形 (山形) 32° 89° 23° 73° --% 32° 89° 23° 73° 30%
米澤 (山形) 31° 87° 22° 71° --% 31° 87° 22° 71° 30%
酒田 (山形) 30° 86° 24° 75° --% 30° 86° 24° 75° 30%
新庄 (山形) 30° 86° 22° 71° --% 30° 86° 22° 71° 30%