JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

秋田

  24 九月 (星期四) 25 九月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
秋田 (秋田) 23° 73° 14° 57° --% 23° 73° 14° 57° 70%
橫手 (秋田) 20° 68° 17° 62° --% 20° 68° 17° 62° 70%