JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

秋田

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
秋田 (秋田) 42° -1° 31° --% 42° -1° 31° 10%
橫手 (秋田) 36° -1° 30° --% 41° -2° 29° 10%