JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

秋田

  09 十二月 (星期一) 10 十二月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
秋田 (秋田) 43° -2° 28° --% 11° 51° 35° 60%
橫手 (秋田) 39° -6° 21° --% 48° -1° 31° 60%

今天 (日本時間)

09 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: