JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

熊本

  22 十一月 (星期五) 23 十一月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
熊本 (熊本) 19° 66° 48° --% 22° 71° 11° 51° 20%
阿蘇乙姬 (熊本) 15° 59° 37° --% 20° 68° 48° 20%
牛深 (熊本) 19° 66° 14° 57° --% 21° 69° 14° 57° 20%
人吉 (熊本) 16° 61° 46° --% 22° 71° 48° 20%

今天 (日本時間)

22 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: