JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

熊本

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
熊本 (熊本) 16° 60° 39° --% 16° 60° 39° 40%
阿蘇乙姬 (熊本) 12° 53° -2° 29° --% 12° 53° -2° 29° 40%
牛深 (熊本) 17° 62° 10° 50° --% 17° 62° 10° 50° 40%
人吉 (熊本) 13° 55° 33° --% 13° 55° 33° 40%