JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

熊本

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
熊本 (熊本) 33° 91° 26° 79° --% 33° 91° 26° 78° 30%
阿蘇乙姬 (熊本) 30° 86° 22° 72° --% 31° 87° 22° 71° 30%
牛深 (熊本) 32° 90° 26° 79° --% 30° 86° 26° 78° 30%
人吉 (熊本) 34° 93° 23° 73° --% 33° 91° 23° 73° 30%