JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

熊本

  04 十二月 (星期五) 05 十二月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
熊本 (熊本) 15° 59° 37° --% 15° 59° 37° 10%
阿蘇乙姬 (熊本) 11° 51° -2° 29° --% 11° 51° -2° 29° 10%
牛深 (熊本) 15° 59° 44° --% 15° 59° 44° 10%
人吉 (熊本) 15° 59° 35° --% 15° 59° 35° 10%

今天 (日本時間)

04 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: