JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

長崎

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長崎 (長崎) 31° 88° 27° 81° --% 31° 87° 26° 78° 30%
佐世保 (長崎) 30° 86° 26° 79° --% 30° 86° 26° 78° 30%
嚴原 (長崎) 30° 86° 25° 77° --% 31° 87° 25° 77° 30%
福江 (長崎) 30° 86° 26° 79° --% 30° 86° 26° 78° 30%