JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

長崎

  04 十二月 (星期五) 05 十二月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長崎 (長崎) 14° 57° 41° --% 14° 57° 41° 10%
佐世保 (長崎) 14° 57° 44° --% 14° 57° 44° 10%
嚴原 (長崎) 12° 53° 41° --% 12° 53° 41° 10%
福江 (長崎) 13° 55° 46° --% 13° 55° 46° 10%

今天 (日本時間)

04 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: