JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

佐賀

  04 十二月 (星期五) 05 十二月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
佐賀 (佐賀) 14° 57° 41° --% 14° 57° 41° 10%
伊萬里 (佐賀) 14° 57° 39° --% 14° 57° 39° 10%

今天 (日本時間)

04 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: