JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

佐賀

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
佐賀 (佐賀) 32° 90° 26° 79° --% 31° 87° 26° 78° 30%
伊萬里 (佐賀) 31° 88° 26° 79° --% 30° 86° 25° 77° 30%