JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

佐賀

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
佐賀 (佐賀) 13° 55° 39° --% 13° 55° 39° 50%
伊萬里 (佐賀) 12° 53° 35° --% 12° 53° 35° 50%