JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

佐賀

  09 十二月 (星期一) 10 十二月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
佐賀 (佐賀) 15° 59° 36° --% 17° 62° 41° 10%
伊萬里 (佐賀) 15° 59° 34° --% 17° 62° 42° 10%

今天 (日本時間)

09 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: