JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

佐賀

  31 三月 (星期二) 01 四月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
佐賀 (佐賀) 19° 66° 11° 52° --% 17° 62° 11° 51° 70%
伊萬里 (佐賀) 18° 64° 46° --% 16° 60° 44° 70%