JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岡

  24 九月 (星期四) 25 九月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福岡 (福岡) 25° 77° 20° 68° --% 25° 77° 20° 68° 30%
八幡 (福岡) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 30%
飯塚 (福岡) 25° 77° 19° 66° --% 25° 77° 19° 66° 30%
久留米 (福岡) 26° 78° 21° 69° --% 26° 78° 21° 69° 30%