JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岡

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福岡 (福岡) 33° 91° 27° 81° --% 31° 87° 27° 80° 30%
八幡 (福岡) 32° 90° 26° 79° --% 31° 87° 26° 78° 30%
飯塚 (福岡) 32° 90° 25° 77° --% 31° 87° 25° 77° 30%
久留米 (福岡) 33° 91° 26° 79° --% 32° 89° 26° 78° 30%