JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岡

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福岡 (福岡) 14° 57° 42° --% 14° 57° 42° 50%
八幡 (福岡) 11° 51° 39° --% 11° 51° 39° 50%
飯塚 (福岡) 11° 51° 37° --% 11° 51° 37° 50%
久留米 (福岡) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 50%