JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岡

  04 十二月 (星期五) 05 十二月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福岡 (福岡) 14° 57° 44° --% 14° 57° 44° 10%
八幡 (福岡) 13° 55° 44° --% 13° 55° 44° 10%
飯塚 (福岡) 13° 55° 39° --% 13° 55° 39° 10%
久留米 (福岡) 14° 57° 39° --% 14° 57° 39° 10%

今天 (日本時間)

04 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: