JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福岡

  22 十一月 (星期五) 23 十一月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福岡 (福岡) 20° 68° 10° 50° --% 21° 69° 13° 55° 20%
八幡 (福岡) 19° 66° 46° --% 21° 69° 12° 53° 20%
飯塚 (福岡) 19° 66° 41° --% 21° 69° 11° 51° 20%
久留米 (福岡) 18° 64° 48° --% 22° 71° 13° 55° 20%

今天 (日本時間)

22 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: