JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

愛媛

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
松山 (愛媛) 33° 91° 26° 79° --% 33° 91° 26° 78° 20%
新居濱 (愛媛) 32° 90° 24° 75° --% 32° 89° 25° 77° 20%
宇和島 (愛媛) 33° 91° 26° 79° --% 33° 91° 24° 75° 20%