JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

愛媛

  31 三月 (星期二) 01 四月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
松山 (愛媛) 16° 61° 10° 50° --% 17° 62° 12° 53° 70%
新居濱 (愛媛) 13° 55° 45° --% 14° 57° 10° 50° 70%
宇和島 (愛媛) 16° 61° 11° 52° --% 16° 60° 11° 51° 70%