JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

愛媛

  24 九月 (星期四) 25 九月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
松山 (愛媛) 27° 80° 20° 68° --% 27° 80° 20° 68° 40%
新居濱 (愛媛) 24° 75° 20° 68° --% 24° 75° 20° 68° 40%
宇和島 (愛媛) 27° 80° 19° 66° --% 27° 80° 19° 66° 40%