JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

德島

  13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
德島 (德島) 35° 95° 26° 78° --% 35° 95° 26° 78° 10%
日和佐 (德島) 32° 89° 24° 75° --% 32° 89° 24° 75° 10%