JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

德島

  14 十二月 (星期六) 15 十二月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
德島 (德島) 17° 63° 41° --% 12° 53° 42° 10%
日和佐 (德島) 18° 64° 43° --% 13° 55° 44° 10%

今天 (日本時間)

14 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: