JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

山口

  22 十一月 (星期五) 23 十一月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
下關 (山口) 18° 64° 12° 54° --% 20° 68° 14° 57° 20%
山口 (山口) 19° 66° 43° --% 23° 73° 46° 20%
柳井 (山口) 16° 61° 46° --% 20° 68° 12° 53° 20%
(山口) 17° 63° 46° --% 20° 68° 48° 20%

今天 (日本時間)

22 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: