JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岡山

  14 十二月 (星期六) 15 十二月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
岡山 (岡山) 14° 57° 34° --% 12° 53° 35° 10%
津山 (岡山) 12° 54° -1° 30° --% 12° 53° 33° 20%

今天 (日本時間)

14 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: