JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岡山

  13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
岡山 (岡山) 35° 95° 26° 78° --% 36° 96° 26° 78° 10%
津山 (岡山) 36° 96° 24° 75° --% 36° 96° 24° 75° 10%