JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

島根

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
松江 (島根) 29° 84° 24° 75° --% 30° 86° 25° 77° 70%
濱田 (島根) 30° 86° 24° 75° --% 29° 84° 26° 78° 70%
西鄉 (島根) 26° 79° 22° 72° --% 27° 80° 22° 71° 70%