JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

兵庫

  14 十二月 (星期六) 15 十二月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
神戶 (兵庫) 14° 57° 45° --% 12° 53° 44° 10%
豐岡 (兵庫) 13° 55° 36° --% 10° 50° 35° 20%

今天 (日本時間)

14 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: