JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

兵庫

  13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
神戶 (兵庫) 34° 93° 27° 80° --% 34° 93° 28° 82° 20%
豐岡 (兵庫) 36° 96° 24° 75° --% 36° 96° 24° 75° 20%