JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

大阪

  14 十二月 (星期六) 15 十二月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
大阪 (大阪) 15° 59° 41° --% 13° 55° 42° 10%

今天 (日本時間)

14 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: