JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

大阪

  22 十月 (星期二) 23 十月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
大阪 (大阪) 24° 75° 16° 61° --% 24° 75° 17° 62° 20%