JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

大阪

  13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
大阪 (大阪) 36° 96° 27° 80° --% 36° 96° 27° 80° 20%