JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

京都

  22 十一月 (星期五) 23 十一月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
京都 (京都) 14° 57° 46° --% 20° 68° 13° 55° 20%
舞鶴 (京都) 13° 55° 41° --% 19° 66° 11° 51° 20%

今天 (日本時間)

22 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: