JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

滋賀

  21 九月 (星期一) 22 九月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
大津 (滋賀) 27° 80° 15° 59° --% 27° 80° 15° 59° 20%
彥根 (滋賀) 27° 80° 16° 60° --% 27° 80° 16° 60° 20%