JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

滋賀

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
大津 (滋賀) 31° 88° 25° 77° --% 32° 89° 25° 77° 50%
彥根 (滋賀) 31° 88° 25° 77° --% 32° 89° 25° 77° 50%