JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

滋賀

  09 十二月 (星期一) 10 十二月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
大津 (滋賀) 13° 55° 36° --% 15° 59° 41° 20%
彥根 (滋賀) 12° 54° 37° --% 14° 57° 41° 20%

今天 (日本時間)

09 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: