JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

滋賀

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
大津 (滋賀) 10° 50° 33° --% 10° 50° 33° 40%
彥根 (滋賀) 10° 50° 33° --% 10° 50° 33° 40%