JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

滋賀

  03 十二月 (星期四) 04 十二月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
大津 (滋賀) 14° 57° 42° --% 14° 57° 42° 20%
彥根 (滋賀) 13° 55° 44° --% 13° 55° 41° 50%

今天 (日本時間)

02 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: