JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

滋賀

  30 五月 (星期六) 31 五月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
大津 (滋賀) 28° 82° 14° 57° --% 24° 75° 18° 64° 40%
彥根 (滋賀) 27° 81° 14° 57° --% 24° 75° 17° 62° 40%