JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

滋賀

  31 三月 (星期二) 01 四月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
大津 (滋賀) 14° 57° 10° 50° --% 14° 57° 10° 50° 80%
彥根 (滋賀) 14° 57° 11° 51° --% 14° 57° 11° 51° 80%