JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

三重

  31 三月 (星期二) 01 四月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
(三重) 12° 54° 46° --% 16° 60° 11° 51° 70%
尾鷲 (三重) 13° 55° 10° 50° --% 17° 62° 13° 55° 70%