JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

三重

  29 九月 (星期二) 30 九月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
(三重) 27° 80° 19° 66° --% 27° 80° 19° 66° 30%
尾鷲 (三重) 26° 78° 18° 64° --% 26° 78° 18° 64° 30%