JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

三重

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
(三重) 12° 53° 35° --% 12° 53° 35° 30%
尾鷲 (三重) 13° 55° 33° --% 13° 55° 33° 30%