JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

三重

  21 一月 (星期四) 22 一月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
(三重) 11° 51° 37° --% 11° 51° 37° 50%
尾鷲 (三重) 16° 60° 41° --% 16° 60° 41° 50%