JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  14 十二月 (星期六) 15 十二月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
岐阜 (岐阜) 13° 55° 36° --% 14° 57° 37° 20%
高山 (岐阜) 10° 50° -3° 27° --% 48° -2° 29° 30%

今天 (日本時間)

14 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: