JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  26 一月 (星期日) 27 一月 (星期一)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
岐阜 (岐阜) 12° 53° 39° --% 12° 53° 39° 60%
高山 (岐阜) 46° -1° 31° --% 46° -1° 31° 50%