JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
岐阜 (岐阜) 38° 100° 26° 78° --% 38° 100° 26° 78° 20%
高山 (岐阜) 35° 95° 21° 69° --% 35° 95° 21° 69° 20%