JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

岐阜

  22 十月 (星期二) 23 十月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
岐阜 (岐阜) 20° 68° 16° 61° --% 25° 77° 16° 60° 20%
高山 (岐阜) 15° 59° 12° 54° --% 19° 66° 12° 53° 20%