JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

長野

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 30° 86° 22° 72° --% 30° 86° 23° 73° 50%
松本 (長野) 30° 86° 22° 72° --% 30° 86° 22° 71° 50%
飯田 (長野) 32° 90° 23° 73° --% 32° 89° 21° 69° 50%