JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

長野

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 46° -6° 22° --% 46° -6° 22° 20%
松本 (長野) 48° -6° 22° --% 48° -6° 22° 20%
飯田 (長野) 48° -2° 29° --% 48° -2° 29° 20%