JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

長野

  22 十一月 (星期五) 23 十一月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
長野 (長野) 10° 50° 34° --% 17° 62° 44° 60%
松本 (長野) 17° 62° 42° --% 17° 62° 42° 60%
飯田 (長野) 46° 34° --% 18° 64° 48° 60%

今天 (日本時間)

22 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: