JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 41° -1° 31° --% 41° -1° 31° 10%
陸奧 (青森) 42° -1° 31° --% 42° -1° 31° 10%
八戶 (青森) 42° -3° 27° --% 42° -3° 27° 10%