JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  21 一月 (星期四) 22 一月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 41° -2° 29° --% 41° -2° 29° 50%
陸奧 (青森) 39° -3° 27° --% 39° -3° 27° 50%
八戶 (青森) 42° -3° 27° --% 42° -3° 27° 40%