JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 27° 81° 20° 68° --% 28° 82° 21° 69° 40%
陸奧 (青森) 21° 70° 18° 64° --% 26° 78° 19° 66° 40%
八戶 (青森) 25° 77° 18° 64° --% 26° 78° 20° 68° 40%