JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  31 三月 (星期二) 01 四月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 13° 55° -2° 28° --% 15° 59° 33° 50%
陸奧 (青森) 12° 54° -3° 27° --% 13° 55° -1° 31° 50%
八戶 (青森) 12° 54° -2° 28° --% 15° 59° 35° 50%