JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  29 九月 (星期二) 30 九月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 23° 73° 12° 53° --% 23° 73° 12° 53° 20%
陸奧 (青森) 21° 69° 11° 51° --% 21° 69° 11° 51° 30%
八戶 (青森) 20° 68° 12° 53° --% 20° 68° 12° 53° 30%