JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

青森

  09 十二月 (星期一) 10 十二月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
青森 (青森) 41° -4° 25° --% 11° 51° 35° 60%
陸奧 (青森) 39° -5° 23° --% 11° 51° 35° 60%
八戶 (青森) 45° -3° 27° --% 12° 53° 33° 40%

今天 (日本時間)

09 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: