JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  30 十月 (星期五) 31 十月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福井 (福井) 20° 68° 46° --% 20° 68° 46° 30%
敦賀 (福井) 19° 66° 48° --% 19° 66° 48° 30%