JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  14 十二月 (星期六) 15 十二月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福井 (福井) 14° 57° 36° --% 10° 50° 37° 20%
敦賀 (福井) 14° 57° 41° --% 11° 51° 39° 20%

今天 (日本時間)

14 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: