JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福井 (福井) 35° 95° 25° 77° --% 35° 95° 25° 77° 20%
敦賀 (福井) 35° 95° 25° 77° --% 35° 95° 25° 77° 20%