JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

福井

  22 十月 (星期二) 23 十月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
福井 (福井) 21° 70° 15° 59° --% 21° 69° 15° 59° 30%
敦賀 (福井) 21° 70° 15° 59° --% 22° 71° 16° 60° 30%