JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  24 九月 (星期四) 25 九月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
金澤 (石川) 25° 77° 20° 68° --% 25° 77° 20° 68° 60%
輪島 (石川) 23° 73° 18° 64° --% 23° 73° 18° 64° 60%