JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
金澤 (石川) 30° 86° 25° 77° --% 29° 84° 25° 77° 60%
輪島 (石川) 29° 84° 22° 72° --% 30° 86° 23° 73° 60%