JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  04 十二月 (星期五) 05 十二月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
金澤 (石川) 13° 55° 41° --% 13° 55° 41° 50%
輪島 (石川) 13° 55° 39° --% 13° 55° 39° 50%

今天 (日本時間)

04 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: