JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  31 三月 (星期二) 01 四月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
金澤 (石川) 14° 57° 48° --% 14° 57° 48° 80%
輪島 (石川) 13° 55° 44° --% 13° 55° 44° 80%