JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
金澤 (石川) 12° 53° 32° --% 12° 53° 32° 30%
輪島 (石川) 48° -2° 29° --% 48° -2° 29° 30%