JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

石川

  09 十二月 (星期一) 10 十二月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
金澤 (石川) 14° 57° 36° --% 17° 62° 44° 30%
輪島 (石川) 13° 55° 34° --% 15° 59° 44° 30%

今天 (日本時間)

09 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: