JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

富山

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
富山 (富山) 29° 84° 24° 75° --% 29° 84° 25° 77° 60%
伏木 (富山) 28° 82° 24° 75° --% 29° 84° 25° 77° 60%