JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
新潟 (新潟) 32° 90° 24° 75° --% 28° 82° 24° 75° 60%
長岡 (新潟) 32° 90° 24° 75° --% 30° 86° 24° 75° 60%
高田 (新潟) 33° 91° 24° 75° --% 31° 87° 25° 77° 60%
相川 (新潟) 30° 86° 22° 72° --% 30° 86° 23° 73° 60%