JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  24 九月 (星期四) 25 九月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
新潟 (新潟) 23° 73° 19° 66° --% 23° 73° 19° 66° 60%
長岡 (新潟) 24° 75° 19° 66° --% 24° 75° 19° 66° 60%
高田 (新潟) 24° 75° 18° 64° --% 24° 75° 18° 64° 60%
相川 (新潟) 24° 75° 18° 64° --% 24° 75° 18° 64° 60%