JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  22 十一月 (星期五) 23 十一月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
新潟 (新潟) 14° 57° 41° --% 18° 64° 10° 50° 40%
長岡 (新潟) 14° 57° 39° --% 19° 66° 48° 40%
高田 (新潟) 15° 59° 39° --% 20° 68° 48° 40%
相川 (新潟) 14° 57° 43° --% 18° 64° 12° 53° 40%

今天 (日本時間)

22 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: