JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  04 十二月 (星期五) 05 十二月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
新潟 (新潟) 11° 51° 39° --% 11° 51° 39° 50%
長岡 (新潟) 12° 53° 37° --% 12° 53° 37° 50%
高田 (新潟) 14° 57° 35° --% 14° 57° 35° 50%
相川 (新潟) 12° 53° 42° --% 12° 53° 42° 50%

今天 (日本時間)

04 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: