JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
新潟 (新潟) 46° 32° --% 46° 32° 30%
長岡 (新潟) 46° 32° --% 46° 32° 30%
高田 (新潟) 48° -1° 31° --% 48° -1° 31° 30%
相川 (新潟) 48° 35° --% 48° 35° 30%