JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

新潟

  31 三月 (星期二) 01 四月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
新潟 (新潟) 15° 59° 39° --% 15° 59° 41° 70%
長岡 (新潟) 17° 63° 36° --% 14° 57° 44° 70%
高田 (新潟) 16° 61° 36° --% 15° 59° 44° 70%
相川 (新潟) 15° 59° 41° --% 14° 57° 48° 70%