JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

神奈川

  31 三月 (星期二) 01 四月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
橫濱 (神奈川) 15° 59° 10° 50° --% 15° 59° 10° 50° 70%
小田原 (神奈川) 15° 59° 48° --% 15° 59° 48° 70%