JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

神奈川

  24 九月 (星期四) 25 九月 (星期五)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
橫濱 (神奈川) 26° 78° 19° 66° --% 26° 78° 19° 66° 60%
小田原 (神奈川) 25° 77° 20° 68° --% 25° 77° 20° 68° 60%