JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

神奈川

  04 十二月 (星期五) 05 十二月 (星期六)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
橫濱 (神奈川) 13° 55° 44° --% 13° 55° 44° 30%
小田原 (神奈川) 13° 55° 41° --% 13° 55° 41° 30%

今天 (日本時間)

04 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: