JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

神奈川

  09 十二月 (星期一) 10 十二月 (星期二)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
橫濱 (神奈川) 12° 54° 41° --% 12° 53° 44° 60%
小田原 (神奈川) 12° 54° 37° --% 13° 55° 44° 60%

今天 (日本時間)

09 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: