JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

神奈川

  21 一月 (星期二) 22 一月 (星期三)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
橫濱 (神奈川) 12° 54° 41° --% 10° 50° 39° 20%
小田原 (神奈川) 13° 55° 36° --% 10° 50° 33° 20%