JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

神奈川

  21 八月 (星期三) 22 八月 (星期四)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
橫濱 (神奈川) 33° 91° 25° 77° --% 32° 89° 26° 78° 50%
小田原 (神奈川) 32° 90° 24° 75° --% 33° 91° 25° 77° 50%