JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

群馬

  14 十二月 (星期六) 15 十二月 (星期日)
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率   最高氣溫 最低氣溫 降雨率
前橋 (群馬) 15° 59° 36° --% 12° 53° 37° 10%
水上 (群馬) 11° 52° -3° 27° --% 41° -1° 31° 30%

今天 (日本時間)

14 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: