JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

高尾山 - 東京  (東京)

13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
34° 93° 34° 93°
25° 77° 25° 77°
多雲時晴 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
15 八月 (星期六) 晴時多雲 34° 93° 25° 77° 30%
16 八月 (星期日) 晴時多雲 34° 93° 26° 78° 30%
17 八月 (星期一) 晴時多雲 34° 93° 25° 77° 30%
18 八月 (星期二) 晴時多雲 33° 91° 25° 77° 20%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 34° 93° 25° 77° 20%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 37° 98° 26° 78° 30%
21 八月 (星期五) 多雲時晴 35° 95° 27° 80° 30%

月平均氣象數據 (東京 - ****)

高尾山 - 東京

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.6° 49.3° 10.4° 50.7° 13.6° 56.5° 19.0° 66.2° 22.9° 73.2° 25.5° 77.9° 29.2° 84.6° 30.8° 87.4° 26.9° 80.4° 21.5° 70.7° 16.3° 61.3° 11.9° 53.4°
最低氣溫 0.9° 33.6° 1.7° 35.1° 4.4° 39.9° 9.4° 48.9° 14.0° 57.2° 18.0° 64.4° 21.8° 71.2° 23.0° 73.4° 19.7° 67.5° 14.2° 57.6° 8.3° 46.9° 3.5° 38.3°
降雨量 52mm 56mm 118mm 125mm 138mm 168mm 154mm 168mm 210mm 198mm 93mm 51mm

近鄰的城市