JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

日光 - 大田原  (櫪木)

24 六月 (星期日) 25 六月 (星期一)
28° 82° 31° 87°
15° 59° 16° 60°
多雲轉晴 --% 晴時多雲 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
26 六月 (星期二) 多雲時晴 29° 84° 16° 60° 20%
27 六月 (星期三) 多雲 28° 82° 20° 68° 40%
28 六月 (星期四) 多雲 28° 82° 21° 69° 40%
29 六月 (星期五) 多雲 28° 82° 21° 69° 40%
30 六月 (星期六) 多雲 28° 82° 21° 69° 40%
01 七月 (星期日) 多雲時晴 29° 84° 21° 69° 30%
02 七月 (星期一) 多雲時晴 32° 89° 21° 69° 30%

月平均氣象數據 (大田原 - ****)

日光 - 大田原

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 7.2° 45° 8.0° 46.4° 11.4° 52.5° 17.5° 63.5° 21.7° 71.1° 24.4° 75.9° 27.8° 82° 29.5° 85.1° 25.4° 77.7° 20.1° 68.2° 14.9° 58.8° 10.0° 50°
最低氣溫 -3.2° 26.2° -2.7° 27.1° 0.1° 32.2° 5.5° 41.9° 10.9° 51.6° 15.4° 59.7° 19.3° 66.7° 20.5° 68.9° 16.5° 61.7° 9.9° 49.8° 3.6° 38.5° -1.0° 30.2°
降雨量 33mm 42mm 85mm 110mm 134mm 170mm 209mm 238mm 207mm 139mm 69mm 34mm

近鄰的城市