JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

知床 - 網走  (北海道)

26 一月 (星期日) 27 一月 (星期一)
-4° 25° -4° 25°
-9° 16° -9° 16°
晴時多雲 --% 多雲轉晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
28 一月 (星期二) 晴時多雲 -2° 29° -9° 16° 10%
29 一月 (星期三) 晴時多雲 33° -10° 14° 10%
30 一月 (星期四) 多雲 -1° 31° -5° 23° 30%
31 一月 (星期五) 多雲 -3° 27° -5° 23° 40%
01 二月 (星期六) 多雲 -2° 29° -5° 23° 30%
02 二月 (星期日) 晴時偶陣雪 -3° 27° -10° 14° 40%
03 二月 (星期一) 晴時偶陣雪 -1° 31° -13° 40%

月平均氣象數據 (網走 - ****)

知床 - 網走

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -2.4° 27.7° -2.5° 27.5° 1.6° 34.9° 8.9° 48° 14.2° 57.6° 17.2° 63° 20.8° 69.4° 23.4° 74.1° 20.2° 68.4° 14.8° 58.6° 7.4° 45.3° 0.7° 33.3°
最低氣溫 -9.4° 15.1° -10.1° 13.8° -5.5° 22.1° 0.4° 32.7° 5.4° 41.7° 9.8° 49.6° 14.0° 57.2° 16.6° 61.9° 12.9° 55.2° 6.6° 43.9° 0.1° 32.2° -5.9° 21.4°
降雨量 55mm 36mm 44mm 52mm 62mm 54mm 87mm 101mm 108mm 70mm 60mm 59mm

近鄰的城市