JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

小樽 - 札幌  (北海道)

13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
26° 78° 26° 78°
20° 68° 20° 68°
--% 晴轉偶陣雨 50%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
15 八月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 29° 84° 21° 69° 60%
16 八月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 30° 86° 22° 71° 50%
17 八月 (星期一) 晴時多雲 28° 82° 21° 69° 10%
18 八月 (星期二) 多雲 28° 82° 20° 68° 30%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 28° 82° 22° 71° 30%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 34° 93° 22° 71° 30%
21 八月 (星期五) 晴時多雲 30° 86° 21° 69° 30%

月平均氣象數據 (札幌 - ****)

小樽 - 札幌

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 -0.6° 30.9° 0.1° 32.2° 4.0° 39.2° 11.5° 52.7° 17.3° 63.1° 21.5° 70.7° 24.9° 76.8° 26.4° 79.5° 22.4° 72.3° 16.2° 61.2° 8.5° 47.3° 2.1° 35.8°
最低氣溫 -7.0° 19.4° -6.6° 20.1° -2.9° 26.8° 3.2° 37.8° 8.3° 46.9° 12.9° 55.2° 17.3° 63.1° 19.1° 66.4° 14.2° 57.6° 7.5° 45.5° 1.3° 34.3° -4.1° 24.6°
降雨量 114mm 94mm 78mm 57mm 53mm 47mm 81mm 124mm 135mm 109mm 104mm 112mm

近鄰的城市