JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

湯布院 - 大分  (大分)

20 八月 (星期一) 21 八月 (星期二)
32° 90° 31° 87°
21° 70° 25° 77°
晴轉陰 --% 多雲時有雨 60%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
22 八月 (星期三) 多雲時有雨 29° 84° 26° 78° 70%
23 八月 (星期四) 多雲 33° 91° 26° 78° 40%
24 八月 (星期五) 多雲 33° 91° 26° 78° 40%
25 八月 (星期六) 多雲 32° 89° 26° 78° 40%
26 八月 (星期日) 多雲時晴 32° 89° 25° 77° 40%
27 八月 (星期一) 晴時偶陣雨 31° 87° 27° 80° 40%
28 八月 (星期二) 晴時偶陣雨 30° 86° 27° 80° 40%

月平均氣象數據 (大分 - ****)

湯布院 - 大分

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 10.5° 50.9° 11.1° 52° 14.1° 57.4° 19.3° 66.7° 23.5° 74.3° 26.5° 79.7° 30.6° 87.1° 31.8° 89.2° 28.0° 82.4° 22.9° 73.2° 17.9° 64.2° 13.0° 55.4°
最低氣溫 2.2° 36° 2.7° 36.9° 5.4° 41.7° 9.9° 49.8° 14.5° 58.1° 18.9° 66° 23.2° 73.8° 23.8° 74.8° 20.5° 68.9° 14.5° 58.1° 9.1° 48.4° 4.1° 39.4°
降雨量 45mm 65mm 112mm 129mm 150mm 274mm 253mm 172mm 220mm 121mm 69mm 34mm

近鄰的城市