JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

湯布院 - 大分  (大分)

29 五月 (星期二) 30 五月 (星期三)
24° 75° 23° 73°
20° 68° 19° 66°
多雲 --% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
31 五月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 22° 71° 17° 62° 50%
01 六月 (星期五) 多雲時晴 25° 77° 15° 59° 20%
02 六月 (星期六) 晴時多雲 27° 80° 16° 60° 20%
03 六月 (星期日) 多雲時晴 27° 80° 17° 62° 30%
04 六月 (星期一) 多雲時有雨 19° 66° 19° 66° 50%
05 六月 (星期二) 多雲時晴 23° 73° 18° 64° 30%
06 六月 (星期三) 晴時多雲 22° 71° 18° 64° 30%

月平均氣象數據 (大分 - ****)

湯布院 - 大分

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 10.5° 50.9° 11.1° 52° 14.1° 57.4° 19.3° 66.7° 23.5° 74.3° 26.5° 79.7° 30.6° 87.1° 31.8° 89.2° 28.0° 82.4° 22.9° 73.2° 17.9° 64.2° 13.0° 55.4°
最低氣溫 2.2° 36° 2.7° 36.9° 5.4° 41.7° 9.9° 49.8° 14.5° 58.1° 18.9° 66° 23.2° 73.8° 23.8° 74.8° 20.5° 68.9° 14.5° 58.1° 9.1° 48.4° 4.1° 39.4°
降雨量 45mm 65mm 112mm 129mm 150mm 274mm 253mm 172mm 220mm 121mm 69mm 34mm

近鄰的城市