JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

白川鄉 - 高山  (岐阜)

13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
35° 95° 35° 95°
21° 69° 21° 69°
多雲時晴 --% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
15 八月 (星期六) 晴時多雲 34° 93° 21° 69° 20%
16 八月 (星期日) 晴時多雲 32° 89° 21° 69° 20%
17 八月 (星期一) 晴時多雲 31° 87° 21° 69° 20%
18 八月 (星期二) 晴時多雲 31° 87° 20° 68° 20%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 32° 89° 21° 69° 20%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 34° 93° 20° 68° 30%
21 八月 (星期五) 晴時多雲 33° 91° 20° 68° 30%

月平均氣象數據 (高山 - ****)

白川鄉 - 高山

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 3.0° 37.4° 4.2° 39.6° 9.1° 48.4° 16.9° 62.4° 22.3° 72.1° 25.7° 78.3° 29.0° 84.2° 30.7° 87.3° 25.6° 78.1° 19.2° 66.6° 12.7° 54.9° 6.2° 43.2°
最低氣溫 -5.1° 22.8° -5.2° 22.6° -2.0° 28.4° 3.2° 37.8° 9.0° 48.2° 14.6° 58.3° 18.9° 66° 19.7° 67.5° 15.7° 60.3° 8.5° 47.3° 2.4° 36.3° -2.1° 28.2°
降雨量 97mm 99mm 123mm 119mm 137mm 172mm 231mm 165mm 236mm 134mm 99mm 88mm

近鄰的城市