JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

南大東島  (沖繩)

22 七月 (星期一) 23 七月 (星期二)
31° 87° 31° 87°
26° 78° 26° 78°
晴時多雲 --% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
24 七月 (星期三) 晴時多雲 31° 87° 26° 78° 20%
25 七月 (星期四) 晴時多雲 32° 89° 26° 78° 20%
26 七月 (星期五) 晴時多雲 32° 89° 27° 80° 20%
27 七月 (星期六) 晴時多雲 31° 87° 27° 80° 10%
28 七月 (星期日) 晴時偶陣雨 29° 84° 28° 82° 40%
29 七月 (星期一) 晴時偶陣雨 29° 84° 28° 82° 40%
30 七月 (星期二) 晴時多雲 29° 84° 28° 82° 30%

月平均氣象數據 (南大東島 - ****)

南大東島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 20.8° 69.4° 20.8° 69.4° 22.4° 72.3° 24.5° 76.1° 26.8° 80.2° 29.2° 84.6° 31.6° 88.9° 31.3° 88.3° 30.7° 87.3° 28.5° 83.3° 25.5° 77.9° 22.3° 72.1°
最低氣溫 14.3° 57.7° 14.5° 58.1° 16.3° 61.3° 18.8° 65.8° 21.4° 70.5° 24.4° 75.9° 25.8° 78.4° 25.6° 78.1° 24.7° 76.5° 22.6° 72.7° 20.0° 68° 16.2° 61.2°
降雨量 85mm 93mm 102mm 112mm 201mm 186mm 101mm 171mm 136mm 165mm 125mm 117mm

近鄰的城市