JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

南大東島  (沖繩)

25 十月 (星期日) 26 十月 (星期一)
28° 82° 28° 82°
21° 69° 21° 69°
--% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
27 十月 (星期二) 晴時多雲 28° 82° 22° 71° 10%
28 十月 (星期三) 多雲時晴 29° 84° 23° 73° 20%
29 十月 (星期四) 多雲時晴 29° 84° 23° 73° 30%
30 十月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 27° 80° 22° 71° 50%
31 十月 (星期六) 多雲 28° 82° 22° 71° 30%
01 十一月 (星期日) 晴時偶陣雨 27° 80° 25° 77° 40%
02 十一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 28° 82° 27° 80° 50%

月平均氣象數據 (南大東島 - ****)

南大東島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 20.8° 69.4° 20.8° 69.4° 22.4° 72.3° 24.5° 76.1° 26.8° 80.2° 29.2° 84.6° 31.6° 88.9° 31.3° 88.3° 30.7° 87.3° 28.5° 83.3° 25.5° 77.9° 22.3° 72.1°
最低氣溫 14.3° 57.7° 14.5° 58.1° 16.3° 61.3° 18.8° 65.8° 21.4° 70.5° 24.4° 75.9° 25.8° 78.4° 25.6° 78.1° 24.7° 76.5° 22.6° 72.7° 20.0° 68° 16.2° 61.2°
降雨量 85mm 93mm 102mm 112mm 201mm 186mm 101mm 171mm 136mm 165mm 125mm 117mm

近鄰的城市