JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

久米島  (沖繩)

23 九月 (星期一) 24 九月 (星期二)
29° 84° 29° 84°
25° 77° 24° 75°
多雲時晴 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
25 九月 (星期三) 晴時多雲 29° 84° 25° 77° 20%
26 九月 (星期四) 多雲 30° 86° 25° 77° 40%
27 九月 (星期五) 多雲 31° 87° 26° 78° 40%
28 九月 (星期六) 多雲 31° 87° 26° 78° 40%
29 九月 (星期日) 多雲時晴 31° 87° 26° 78° 30%
30 九月 (星期一) 晴時偶陣雨 28° 82° 26° 78° 40%
01 十月 (星期二) 晴時偶陣雨 27° 80° 27° 80° 40%

月平均氣象數據 (久米島 - ****)

久米島

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 19.2° 66.6° 19.6° 67.3° 21.6° 70.9° 24.1° 75.4° 26.7° 80.1° 29.3° 84.7° 31.7° 89.1° 31.5° 88.7° 30.2° 86.4° 27.6° 81.7° 24.4° 75.9° 21.0° 69.8°
最低氣溫 14.1° 57.4° 14.5° 58.1° 16.2° 61.2° 18.9° 66° 21.6° 70.9° 24.7° 76.5° 26.5° 79.7° 26.1° 79° 24.9° 76.8° 22.8° 73° 19.8° 67.6° 16.1° 61°
降雨量 139mm 145mm 202mm 195mm 265mm 264mm 119mm 182mm 218mm 138mm 123mm 122mm

近鄰的城市