JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

名護  (沖繩)

28 五月 (星期四) 29 五月 (星期五)
27° 81° 28° 82°
23° 73° 22° 71°
多雲 --% 多雲時晴 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
30 五月 (星期六) 多雲時有偶陣雨 28° 82° 22° 71° 60%
31 五月 (星期日) 多雲 29° 84° 25° 77° 40%
01 六月 (星期一) 多雲時晴 30° 86° 26° 78° 30%
02 六月 (星期二) 晴時多雲 31° 87° 26° 78° 20%
03 六月 (星期三) 晴時多雲 30° 86° 25° 77° 30%
04 六月 (星期四) 晴時多雲 30° 86° 25° 77° 30%
05 六月 (星期五) 晴時偶陣雨 29° 84° 24° 75° 40%

月平均氣象數據 (名護 - ****)

名護

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 19.3° 66.7° 19.5° 67.1° 21.3° 70.3° 23.9° 75° 26.5° 79.7° 29.2° 84.6° 31.8° 89.2° 31.6° 88.9° 30.5° 86.9° 27.8° 82° 24.4° 75.9° 21.0° 69.8°
最低氣溫 13.5° 56.3° 13.5° 56.3° 15.5° 59.9° 17.9° 64.2° 20.8° 69.4° 24.6° 76.3° 26.5° 79.7° 26.2° 79.2° 24.8° 76.6° 22.3° 72.1° 18.8° 65.8° 15.1° 59.2°
降雨量 111mm 126mm 153mm 172mm 222mm 244mm 151mm 248mm 221mm 151mm 123mm 96mm

近鄰的城市