JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

佐伯  (大分)

13 十一月 (星期三) 14 十一月 (星期四)
17° 62° 17° 62°
46° 46°
晴轉陰 --% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
15 十一月 (星期五) 晴時多雲 15° 59° 42° 10%
16 十一月 (星期六) 晴時多雲 17° 62° 41° 10%
17 十一月 (星期日) 多雲時晴 19° 66° 46° 30%
18 十一月 (星期一) 多雲 18° 64° 11° 51° 30%
19 十一月 (星期二) 晴時多雲 15° 59° 44° 30%
20 十一月 (星期三) 晴時多雲 17° 62° 44° 30%
21 十一月 (星期四) 晴時多雲 18° 64° 48° 30%

月平均氣象數據 (佐伯 - ****)

佐伯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 10.8° 51.4° 11.4° 52.5° 14.3° 57.7° 19.4° 66.9° 23.2° 73.8° 26.0° 78.8° 29.7° 85.5° 30.9° 87.6° 27.6° 81.7° 22.8° 73° 18.0° 64.4° 13.3° 55.9°
最低氣溫 2.4° 36.3° 3.2° 37.8° 5.9° 42.6° 10.4° 50.7° 14.8° 58.6° 19.0° 66.2° 23.0° 73.4° 23.8° 74.8° 20.7° 69.3° 15.0° 59° 9.6° 49.3° 4.5° 40.1°
降雨量 53mm 69mm 132mm 152mm 177mm 288mm 280mm 244mm 303mm 158mm 96mm 44mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

12 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: