JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

中津  (大分)

15 八月 (星期六) 16 八月 (星期日)
33° 91° 33° 91°
25° 77° 25° 77°
晴天 --% 晴天 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
17 八月 (星期一) 晴天 35° 95° 25° 77° 10%
18 八月 (星期二) 晴天 36° 96° 25° 77° 10%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 35° 95° 25° 77° 20%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 34° 93° 25° 77° 20%
21 八月 (星期五) 晴時多雲 34° 93° 25° 77° 20%
22 八月 (星期六) 晴時多雲 31° 87° 27° 80° 30%
23 八月 (星期日) 晴時多雲 30° 86° 28° 82° 30%

月平均氣象數據 (中津 - ****)

中津

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.1° 48.4° 9.9° 49.8° 13.1° 55.6° 18.7° 65.7° 23.3° 73.9° 26.6° 79.9° 30.5° 86.9° 31.7° 89.1° 27.7° 81.9° 22.4° 72.3° 16.9° 62.4° 11.8° 53.2°
最低氣溫 1.8° 35.2° 2.2° 36° 4.8° 40.6° 9.4° 48.9° 14.1° 57.4° 18.9° 66° 23.2° 73.8° 23.7° 74.7° 20.1° 68.2° 13.9° 57° 8.7° 47.7° 3.9° 39°
降雨量 52mm 68mm 112mm 117mm 148mm 272mm 240mm 139mm 177mm 83mm 61mm 41mm

近鄰的城市