JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

大分  (大分)

25 十月 (星期日) 26 十月 (星期一)
22° 71° 22° 71°
10° 50° 10° 50°
--% 晴天 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
27 十月 (星期二) 晴時多雲 23° 73° 10° 50° 10%
28 十月 (星期三) 晴時多雲 23° 73° 11° 51° 10%
29 十月 (星期四) 多雲時晴 21° 69° 14° 57° 20%
30 十月 (星期五) 多雲時晴 20° 68° 14° 57° 20%
31 十月 (星期六) 晴時多雲 20° 68° 12° 53° 10%
01 十一月 (星期日) 晴時多雲 24° 75° 16° 60° 30%
02 十一月 (星期一) 晴時多雲 24° 75° 17° 62° 30%

月平均氣象數據 (大分 - ****)

大分

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 10.5° 50.9° 11.1° 52° 14.1° 57.4° 19.3° 66.7° 23.5° 74.3° 26.5° 79.7° 30.6° 87.1° 31.8° 89.2° 28.0° 82.4° 22.9° 73.2° 17.9° 64.2° 13.0° 55.4°
最低氣溫 2.2° 36° 2.7° 36.9° 5.4° 41.7° 9.9° 49.8° 14.5° 58.1° 18.9° 66° 23.2° 73.8° 23.8° 74.8° 20.5° 68.9° 14.5° 58.1° 9.1° 48.4° 4.1° 39.4°
降雨量 45mm 65mm 112mm 129mm 150mm 274mm 253mm 172mm 220mm 121mm 69mm 34mm

近鄰的城市