JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

久留米  (福岡)

13 八月 (星期四) 14 八月 (星期五)
34° 93° 34° 93°
26° 78° 26° 78°
--% 晴時多雲 20%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
15 八月 (星期六) 晴時多雲 34° 93° 26° 78° 20%
16 八月 (星期日) 晴時多雲 34° 93° 27° 80° 20%
17 八月 (星期一) 晴時多雲 34° 93° 26° 78° 20%
18 八月 (星期二) 晴時多雲 34° 93° 26° 78° 20%
19 八月 (星期三) 晴時多雲 39° 102° 25° 77° 30%
20 八月 (星期四) 晴時多雲 38° 100° 25° 77° 30%
21 八月 (星期五) 晴時多雲 38° 100° 24° 75° 30%

月平均氣象數據 (久留米 - ****)

久留米

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.8° 49.6° 11.3° 52.3° 14.8° 58.6° 20.7° 69.3° 25.3° 77.5° 28.1° 82.6° 31.5° 88.7° 32.8° 91° 28.9° 84° 23.7° 74.7° 17.7° 63.9° 12.3° 54.1°
最低氣溫 1.2° 34.2° 2.1° 35.8° 5.1° 41.2° 9.7° 49.5° 14.5° 58.1° 19.3° 66.7° 23.6° 74.5° 24.1° 75.4° 20.4° 68.7° 14.0° 57.2° 8.2° 46.8° 3.1° 37.6°
降雨量 56mm 79mm 133mm 153mm 194mm 340mm 329mm 190mm 167mm 78mm 78mm 48mm

近鄰的城市