JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

久留米  (福岡)

20 十一月 (星期三) 21 十一月 (星期四)
15° 59° 19° 66°
43° 44°
晴天 --% 晴時多雲 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
22 十一月 (星期五) 多雲時晴 22° 71° 10° 50° 30%
23 十一月 (星期六) 晴時多雲 23° 73° 15° 59° 20%
24 十一月 (星期日) 多雲 23° 73° 16° 60° 40%
25 十一月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 21° 69° 15° 59° 50%
26 十一月 (星期二) 多雲 17° 62° 12° 53° 30%
27 十一月 (星期三) 晴時多雲 19° 66° 48° 30%
28 十一月 (星期四) 晴時偶陣雨 16° 60° 14° 57° 40%

月平均氣象數據 (久留米 - ****)

久留米

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.8° 49.6° 11.3° 52.3° 14.8° 58.6° 20.7° 69.3° 25.3° 77.5° 28.1° 82.6° 31.5° 88.7° 32.8° 91° 28.9° 84° 23.7° 74.7° 17.7° 63.9° 12.3° 54.1°
最低氣溫 1.2° 34.2° 2.1° 35.8° 5.1° 41.2° 9.7° 49.5° 14.5° 58.1° 19.3° 66.7° 23.6° 74.5° 24.1° 75.4° 20.4° 68.7° 14.0° 57.2° 8.2° 46.8° 3.1° 37.6°
降雨量 56mm 79mm 133mm 153mm 194mm 340mm 329mm 190mm 167mm 78mm 78mm 48mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

20 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: