JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

八幡  (福岡)

19 十一月 (星期二) 20 十一月 (星期三)
13° 55° 14° 57°
10° 50° 44°
晴時多雲 --% 晴時多雲 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
21 十一月 (星期四) 晴時多雲 17° 62° 41° 10%
22 十一月 (星期五) 多雲時晴 20° 68° 12° 53° 30%
23 十一月 (星期六) 晴時多雲 22° 71° 14° 57° 10%
24 十一月 (星期日) 多雲時晴 22° 71° 15° 59° 30%
25 十一月 (星期一) 多雲 20° 68° 15° 59° 40%
26 十一月 (星期二) 晴時多雲 16° 60° 11° 51° 30%
27 十一月 (星期三) 多雲時晴 15° 59° 13° 55° 30%

月平均氣象數據 (八幡 - ****)

八幡

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.4° 48.9° 10.5° 50.9° 13.7° 56.7° 19.2° 66.6° 23.6° 74.5° 26.8° 80.2° 30.5° 86.9° 31.6° 88.9° 27.9° 82.2° 22.9° 73.2° 17.4° 63.3° 12.2° 54°
最低氣溫 2.4° 36.3° 2.8° 37° 5.4° 41.7° 9.8° 49.6° 14.3° 57.7° 18.7° 65.7° 23.2° 73.8° 24.1° 75.4° 20.2° 68.4° 14.0° 57.2° 8.8° 47.8° 4.4° 39.9°
降雨量 83mm 82mm 126mm 127mm 156mm 268mm 300mm 169mm 187mm 75mm 89mm 68mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

18 十一月

氣溫單位設定:

觀光景點: