JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

米子  (鳥取)

04 十二月 (星期五) 05 十二月 (星期六)
13° 55° 13° 55°
44° 44°
--% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
06 十二月 (星期日) 晴時多雲 14° 57° 39° 10%
07 十二月 (星期一) 多雲時晴 15° 59° 41° 30%
08 十二月 (星期二) 多雲時晴 14° 57° 44° 30%
09 十二月 (星期三) 多雲時晴 15° 59° 42° 30%
10 十二月 (星期四) 晴時多雲 15° 59° 42° 10%
11 十二月 (星期五) 晴時多雲 12° 53° 44° 30%
12 十二月 (星期六) 晴時偶陣雨 48° 46° 40%

月平均氣象數據 (米子 - ****)

米子

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 8.0° 46.4° 8.7° 47.7° 12.2° 54° 18.1° 64.6° 22.6° 72.7° 25.6° 78.1° 29.7° 85.5° 31.3° 88.3° 26.7° 80.1° 21.7° 71.1° 16.4° 61.5° 11.2° 52.2°
最低氣溫 1.1° 34° 1.1° 34° 3.2° 37.8° 7.8° 46° 12.9° 55.2° 17.8° 64° 22.4° 72.3° 23.3° 73.9° 18.9° 66° 12.5° 54.5° 7.5° 45.5° 3.4° 38.1°
降雨量 145mm 126mm 130mm 105mm 123mm 181mm 240mm 125mm 209mm 130mm 129mm 129mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

04 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: