JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

庄原  (廣島)

07 十二月 (星期六) 08 十二月 (星期日)
11° 51° 11° 51°
32° 32°
多雲 --% 多雲 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
09 十二月 (星期一) 晴時多雲 12° 53° -1° 31° 20%
10 十二月 (星期二) 多雲時晴 14° 57° -1° 31° 30%
11 十二月 (星期三) 多雲 14° 57° 37° 40%
12 十二月 (星期四) 多雲 12° 53° 35° 30%
13 十二月 (星期五) 多雲時晴 13° 55° 32° 30%
14 十二月 (星期六) 晴時偶陣雨 11° 51° 35° 40%
15 十二月 (星期日) 晴時多雲 12° 53° 35° 30%

月平均氣象數據 (庄原 - ****)

庄原

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 5.6° 42.1° 7.2° 45° 11.9° 53.4° 18.9° 66° 23.1° 73.6° 25.9° 78.6° 29.1° 84.4° 30.6° 87.1° 26.3° 79.3° 20.6° 69.1° 14.5° 58.1° 8.5° 47.3°
最低氣溫 -2.8° 27° -2.7° 27.1° -0.4° 31.3° 4.2° 39.6° 9.5° 49.1° 15.0° 59° 19.8° 67.6° 20.3° 68.5° 15.8° 60.4° 8.6° 47.5° 3.0° 37.4° -1.1° 30°
降雨量 64mm 72mm 102mm 106mm 144mm 203mm 249mm 127mm 174mm 86mm 70mm 67mm

近鄰的城市

今天 (日本時間)

07 十二月

氣溫單位設定:

觀光景點: