JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

潮岬  (和歌山)

25 八月 (星期日) 26 八月 (星期一)
29° 84° 29° 84°
23° 73° 23° 73°
多雲 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
27 八月 (星期二) 多雲轉偶陣雨 29° 84° 24° 75° 50%
28 八月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 29° 84° 25° 77° 50%
29 八月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 30° 86° 26° 78° 60%
30 八月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 31° 87° 26° 78° 50%
31 八月 (星期六) 晴時多雲 31° 87° 22° 71° 30%
01 九月 (星期日) 晴時偶陣雨 29° 84° 22° 71° 40%
02 九月 (星期一) 晴時偶陣雨 25° 77° 24° 75° 40%

月平均氣象數據 (潮岬 - ****)

潮岬

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 11.4° 52.5° 12.1° 53.8° 14.9° 58.8° 19.1° 66.4° 22.3° 72.1° 24.8° 76.6° 28.2° 82.8° 29.7° 85.5° 27.4° 81.3° 23.0° 73.4° 18.6° 65.5° 14.0° 57.2°
最低氣溫 4.8° 40.6° 5.0° 41° 7.7° 45.9° 12.3° 54.1° 16.3° 61.3° 19.7° 67.5° 23.5° 74.3° 24.5° 76.1° 22.0° 71.6° 17.0° 62.6° 12.2° 54° 7.3° 45.1°
降雨量 100mm 105mm 183mm 213mm 249mm 352mm 291mm 233mm 305mm 244mm 160mm 85mm

近鄰的城市