JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

和歌山  (和歌山)

28 六月 (星期五) 29 六月 (星期六)
32° 89° 32° 89°
24° 75° 24° 75°
多雲時有偶陣雨 --% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
30 六月 (星期日) 多雲時有雨 30° 86° 24° 75° 70%
01 七月 (星期一) 多雲時有雨 28° 82° 25° 77° 70%
02 七月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 27° 80° 23° 73° 50%
03 七月 (星期三) 多雲 27° 80° 23° 73° 40%
04 七月 (星期四) 多雲時有偶陣雨 27° 80° 23° 73° 50%
05 七月 (星期五) 多雲時有雨 28° 82° 22° 71° 50%
06 七月 (星期六) 多雲時有雨 28° 82° 24° 75° 50%

月平均氣象數據 (和歌山 - ****)

和歌山

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.7° 49.5° 10.4° 50.7° 13.8° 56.8° 19.6° 67.3° 23.8° 74.8° 26.9° 80.4° 30.8° 87.4° 32.4° 90.3° 28.8° 83.8° 23.0° 73.4° 17.7° 63.9° 12.5° 54.5°
最低氣溫 2.6° 36.7° 2.8° 37° 5.4° 41.7° 10.4° 50.7° 15.2° 59.4° 19.7° 67.5° 23.9° 75° 24.6° 76.3° 21.2° 70.2° 15.0° 59° 9.5° 49.1° 4.8° 40.6°
降雨量 44mm 61mm 97mm 100mm 150mm 189mm 145mm 86mm 184mm 122mm 91mm 50mm

近鄰的城市