JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

神戶  (兵庫)

30 五月 (星期六) 31 五月 (星期日)
27° 81° 24° 75°
19° 66° 20° 68°
晴轉陰 --% 多雲 40%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
01 六月 (星期一) 多雲 23° 73° 20° 68° 40%
02 六月 (星期二) 多雲時晴 27° 80° 21° 69° 30%
03 六月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 24° 75° 21° 69° 50%
04 六月 (星期四) 多雲 27° 80° 21° 69° 40%
05 六月 (星期五) 多雲時晴 27° 80° 21° 69° 30%
06 六月 (星期六) 晴時多雲 29° 84° 18° 64° 30%
07 六月 (星期日) 晴時多雲 31° 87° 18° 64° 30%

月平均氣象數據 (神戶 - ****)

神戶

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.0° 48.2° 9.6° 49.3° 12.8° 55° 18.7° 65.7° 23.2° 73.8° 26.6° 79.9° 30.0° 86° 31.8° 89.2° 28.5° 83.3° 22.7° 72.9° 17.3° 63.1° 11.9° 53.4°
最低氣溫 2.7° 36.9° 3.0° 37.4° 6.0° 42.8° 11.3° 52.3° 16.2° 61.2° 20.4° 68.7° 24.4° 75.9° 25.8° 78.4° 22.5° 72.5° 16.1° 61° 10.6° 51.1° 5.4° 41.7°
降雨量 38mm 57mm 99mm 102mm 150mm 182mm 152mm 91mm 145mm 98mm 63mm 41mm

近鄰的城市