JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities

神戶  (兵庫)

16 九月 (星期一) 17 九月 (星期二)
31° 87° 31° 87°
25° 77° 25° 77°
晴時多雲 --% 多雲時晴 30%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
18 九月 (星期三) 晴時多雲 29° 84° 24° 75° 20%
19 九月 (星期四) 晴時多雲 29° 84° 22° 71° 20%
20 九月 (星期五) 晴時多雲 29° 84° 21° 69° 20%
21 九月 (星期六) 多雲時晴 27° 80° 21° 69° 30%
22 九月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 27° 80° 21° 69° 50%
23 九月 (星期一) 多雲時有雨 29° 84° 23° 73° 50%
24 九月 (星期二) 晴時偶陣雨 29° 84° 24° 75° 40%

月平均氣象數據 (神戶 - ****)

神戶

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.0° 48.2° 9.6° 49.3° 12.8° 55° 18.7° 65.7° 23.2° 73.8° 26.6° 79.9° 30.0° 86° 31.8° 89.2° 28.5° 83.3° 22.7° 72.9° 17.3° 63.1° 11.9° 53.4°
最低氣溫 2.7° 36.9° 3.0° 37.4° 6.0° 42.8° 11.3° 52.3° 16.2° 61.2° 20.4° 68.7° 24.4° 75.9° 25.8° 78.4° 22.5° 72.5° 16.1° 61° 10.6° 51.1° 5.4° 41.7°
降雨量 38mm 57mm 99mm 102mm 150mm 182mm 152mm 91mm 145mm 98mm 63mm 41mm

近鄰的城市