JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

京都  (京都)

25 六月 (星期一) 26 六月 (星期二)
34° 93° 33° 91°
20° 68° 20° 68°
晴天 --% 晴時多雲 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
27 六月 (星期三) 多雲時晴 31° 87° 23° 73° 30%
28 六月 (星期四) 多雲 31° 87° 23° 73° 40%
29 六月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 30° 86° 23° 73° 50%
30 六月 (星期六) 多雲 28° 82° 23° 73° 40%
01 七月 (星期日) 多雲 30° 86° 23° 73° 40%
02 七月 (星期一) 晴時多雲 30° 86° 21° 69° 30%
03 七月 (星期二) 多雲時晴 30° 86° 22° 71° 30%

月平均氣象數據 (京都 - ****)

京都

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 8.9° 48° 9.7° 49.5° 13.4° 56.1° 19.9° 67.8° 24.6° 76.3° 27.8° 82° 31.5° 88.7° 33.3° 91.9° 28.8° 83.8° 22.9° 73.2° 17.0° 62.6° 11.6° 52.9°
最低氣溫 1.2° 34.2° 1.4° 34.5° 4.0° 39.2° 9.0° 48.2° 14.0° 57.2° 18.8° 65.8° 23.2° 73.8° 24.3° 75.7° 20.3° 68.5° 13.6° 56.5° 7.8° 46° 3.2° 37.8°
降雨量 50mm 68mm 113mm 116mm 161mm 214mm 220mm 132mm 176mm 121mm 71mm 48mm

近鄰的城市