JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

敦賀  (福井)

18 七月 (星期四) 19 七月 (星期五)
28° 82° 27° 80°
25° 77° 24° 75°
多雲轉雨 --% 多雲時有雨 70%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
20 七月 (星期六) 多雲時有雨 29° 84° 24° 75° 70%
21 七月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 31° 87° 25° 77° 50%
22 七月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 31° 87° 24° 75° 50%
23 七月 (星期二) 多雲時有偶陣雨 29° 84° 24° 75° 50%
24 七月 (星期三) 多雲時有偶陣雨 29° 84° 24° 75° 50%
25 七月 (星期四) 晴時偶陣雨 25° 77° 19° 66° 40%
26 七月 (星期五) 晴時多雲 35° 95° 19° 66° 30%

月平均氣象數據 (敦賀 - ****)

敦賀

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 7.5° 45.5° 8.0° 46.4° 11.6° 52.9° 17.6° 63.7° 22.0° 71.6° 25.3° 77.5° 29.4° 84.9° 31.5° 88.7° 27.3° 81.1° 21.7° 71.1° 16.2° 61.2° 10.7° 51.3°
最低氣溫 1.6° 34.9° 1.5° 34.7° 3.9° 39° 8.9° 48° 13.7° 56.7° 18.3° 64.9° 22.7° 72.9° 24.2° 75.6° 20.0° 68° 13.7° 56.7° 8.5° 47.3° 4.1° 39.4°
降雨量 270mm 167mm 150mm 119mm 142mm 166mm 196mm 126mm 188mm 135mm 185mm 282mm

近鄰的城市